Державний навчальний заклад "Михайлівське вище професійне училище"

середа, 19 червня 2019 р.

Питання
на комплексне вступне випробування зі спеціальності
208 «Агроінженерія» для абітурієнтів
Державного навчального закладу «Михайлівське вище професійне училище»Охорона праці
Трактори
Сільськогосподарські машини
1.        Дайте визначення змісту поняття «охорона праці».
2.        Які ви знаєте основні законодавчі акти з охорони праці?
3.        Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві?
4.        Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці?
5.        Назвіть основні причини травмування на виробництві.
6.        Назвіть характерні причини виникнення пожеж. 
7.        Які ви знаєте пожежонебезпечні властивості речовин?
8.        Назвіть способи припинення горіння.
9.        Які вогнегасні речовини ви знаєте?
10.    Назвіть правила користування вогнегасниками.
11.    Який вплив електроструму на організм людини?
12.    Які небезпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму?
13.    Які умови допуску до роботи з електрикою?
14.    Назвіть індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
15.    Який захист від статичної електрики?
16.    Розкажіть про правила поведінки під час грози?
17.    Поясніть терміни «виробнича санітарія» , «гігієна праці».
18.    Як впливають шум та вібрація на людину,які існують засоби захисту проти їх дій?
19.    Які проблеми вивчає фізіологія праці?
20.    Як реалізується право працівників на відпочинок?
21.    Які граничні норми підняття та переміщення важких речей встановленні для жінок та підлітків?
22.    Які ви знаєте види освітлення та основні правила його експлуатації?
23.    Що таке санітарно – побутове забезпечення працівників?
24.    Перерахуйте препарати та медичні засоби медичної аптечки, яке їхнє призначення, де і коли вони використовуються?
25.    Як надати першу допомогу при запорошенні очей?
26.    Що потрібно робити до приходу лікаря при пораненнях, вивихах?
27.    Як зупинити кровотечу?
28.    Назвіть види отруєння, їхні ознаки, способи надання першої допомоги при отруєннях.
29.    Як надати першу допомогу при ураженні електричним струмом?
30.    Опишіть дії осіб, які роблять штучне дихання.

1.        Призначення двигуна, загальна будова. Основні показники, що впливають на потужність.
2.        Опишіть робочий процес чотиритактного дизельного двигуна.
3.        Опишіть призначення і будову циліндрів, блок - картера, головки блоків.
4.        Опишіть призначення і будову  кривошипно-шатунного механізму та його деталей.
5.        Опишіть призначення газорозподільного механізму та його будова.
6.        Опишіть  роботу центрифуги двигуна Д-240,та її будова.
7.        Опишіть загальній склад та схему дії систем охолодження.
8.        Опишіть будову блоку циліндрів і головки циліндрів двигуна Д-260 трактора.
9.        Опишіть призначення, будову і роботу кривошипно-шатунного механізму                   двигуна Д-260.
10.   Опишіть будову і роботу системи живлення в двигуні  Д-260.
11.   Опишіть будову і роботу системи охолодження двигуна Д-260.
12.   Опишіть будову і роботу системи мащення двигуна Д-260.
13.   Опишіть будову  пускового двигуна ПД-10У.
14.   Опишіть призначення, будову і роботу електрообладнання трактора.
15.   Опишіть призначення і будову стартера.
16.   Опишіть призначення і будову генератора.
17.   Опишіть призначення та будову  трансмісії трактора МТЗ- 80.
18.   Опишіть призначення, і принцип роботи зчеплення однодискового постійно замкнутого.
19.   Опишіть будову і роботу зчеплення трактора  МТЗ-82.
20.   Опишіть регулювання та технічне обслуговування зчеплення.
21.   Опишіть будову  коробки передач трактора МТЗ-80.
22.   Опишіть призначення, будову і роботу диференціала.
23.   Опишіть будову і роботу заднього моста трактора Т-150К.
24.   Опишіть будову і роботу пневматичного приводу гальм.
25.   Опишіть будову і роботу гальм трактора МТЗ- 80. Опишіть регулювання.
26.   Опишіть  будову переднього моста трактора МТЗ-82.
27.   Опишіть будову ходової частини колісних тракторів. Будову шин. Правила демонтажу і монтажу шин.
28.   Опишіть призначення, будову і роботу рульового управління на прикладі трактора МТЗ-80.
29.   Опишіть призначення і пристрій ВОМ. Трактора Т-150к.
30.   Опишіть будову  і принцип дії акумуляторної батареї
1.      Будова картоплесаджалки СН-4.
2.      Встановлення передплужників і дискового ножа на раму плуга.
3.      Будова плуга ПЛН-3-35, та регулювання його на задану глибину обробітку.
4.      Будова культиватора КПС-4,0, та встановлення культиватора на задану глибину обробітку.
5.      Загальна будова та принцип роботи сівалку СЗ-3,6.
6.      Регулювання глибини посіву у зерновій рядовій сівалці СЗ-3,6.
7.      Регулювання норми висіву у зерновій рядовій сівалці СЗ-3,6.
8.      Технічне обслуговування сівалок СЗ-3,6.
9.      Підготовка колісного трактора МТЗ-80 для роботи з начіпним плугом.
10. Загальна будова та регулювання лущильника ЛДГ-10.
11. Загальна будова та регулювання дискової борони БДТ-3.
12. Загальна будова та регулювання зубової борони БЗСС-1.
13. Загальна будова розкидача органічних добрив РОУ-6.
14.  Встановленя  розкидача органічних добрив РОУ-6 на задану норму внесення добрив.
15.  Регулювання  розкидача мінеральних добрив МВУ-6.
16.  Загальна будова та регулювання косарки КС-2,1.
17.  Загальна будова та регулювання косарки КРН-2,1.
18.  Будову і регулювання просапної сівалки СУПН-8.
19.  Загальна будова та регулювання граблів ГВК-6А.
20.  Встановлення сівалки СУПН-8 на задану норму висіву.
21.  Загальна будова та принцип роботи сівалки СУПН-8.
22.  Технічне обслуговування сівалок СУПН-8.
23.  Загальна будова та регулювання культиватора КРН-5,6.
24.  Як встановити туковисівні апарати КРН-5,6 на задану норму висіву добрив.
25.  Загальна будова та принцип роботи обприскувача ОПШ-2000.
26.  Загальна будову та регулювання прес-підбирача ПС-1,6 «Киргизстан».
27.  Будова та регулювання обпилювача ОШУ-50.
28.  Загальна будова та принцип роботи граблів ГВР-6А.
29.  Загальна будова та принцип роботи машини МЖТ-10.
30.  Загальна будова та регулювання плоскорізу-глибокорозпушувача ПГ-3-100.

Немає коментарів:

Дописати коментар